آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

معاونت عملیات پیشین :

 

نام و نام خانوادگي : علی جنگی

درجه : سر آتش یار

سمت : معاون عمليات

افتخار بازنشستگی سال 1393

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .