آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

شرح وظایف حوزه های سازمان

 

تعاریف و اهداف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس بر پایه مفاد مندرج در اساسنامه سازمان :

  

اهداف سازمان :

1-  نجات جان انسانها ، مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن .

2- برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.

3- آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمانبندی شده.

4-  ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، و بهره برداری از آنها.

5- نظارت بر عملیات موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی.

6- انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و   غیر طبیعی .

7- نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله ، آتش سوزی ، برق گرفتگی ، سیل ، بمبارانهای شیمیائی ، اتمی و...).

 

موضوع سازمان :

سازمان جهت نیل به اهداف فوق اقدام به اجرای موضوعات ذیل با رعایت مقررات موضوعه می نماید.

1-       تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتی.

2-       ارتباط و همکاری و هماهنگی و مشورت با مراکز علمی ، نظامی ، پزشکی و سایر سازمانها و اشخاص ذیربط.

3-       شناسائی و تملک اراضی پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای مرتبط با اهداف و وظایف سازمان حسب مقررات مربوطه.

4-       احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز.

5-       تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشین ها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه .

6-       اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات موضوعه.

7-       تدوین آیین نامه های مربوط به انتظام امور ایستگاهها.

8-       اشاعه و بکارگیری رشته های مختلف ورزشی بین پرسنل سازمان خصوصاً کادر عملیات بمنظور تقویت و آمادگی جسمانی و بالا بردن روحیه افراد که لازمه این حرفه می باشد. تمام پرسنل باید عملیاتی باشند و بخشهای ستادی در حال گردش عملیاتی باشند و تامین فضاها و تاسیسات لازم برای این منظور.

 

 

حوزه مدیرعامل :

-         اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت برحسن اجرای و ظایف واحدهای تابعه.

-         تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب.

-         انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان.

-         تهیه و تنظیم هر گونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان آن به هیئت مدیره برای تصویب.

-         تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان براساس مقرارت موضوعه

-         نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی .

-         امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور ، قبولی ، ظهر نویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش یا اجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان ، تضمین دیون ، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان .

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل .

 

ادره اداری و مالی :

 

-         بررسی و اتخاذ  تصمیم در مورد طرحها ، تهیه و تدارک ملزومات و وسائل مورد نیاز سازمان با رعایت اصول صرفه جوئی و صلاح سازمان و در چارچوب اهداف کلی .

-         انجام کلیه امور اداری ، کارگزینی ، امور رفاهی کارکنان و مالی سازمان .

-         نظارت بر امور کاری ، خدمات عمومی ، دبیرخانه، چاپ و تکثیر .

-         تهیه و تدارک کلیه اقلام مورد نیاز سازمان و تهیه و تنظیم فرمهای مختلف و دفاتر اموال .

-         اقدام به حفظ و نگهداری اموال سازمان و تهیه و تنظیم فرمهای مختلف و دفاتر اموال .

-         سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظائف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

-         نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی و آشنا نمودن مسئولین تحت سرپرستی با قوانین و مقررات جدید اداری .

-         بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی .

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل .

 

اداره آموزش و پیشگیری :

 

-         تهیه و تنظیم طرحهای ایمنی سطوح مختلف به منظور کاهش حریق ها و حوادث

-         نظارت بر تجزیه و تحلیل علل حریق ها و حوادث

-         مطالعه گزارشات مربوط به بررسی علل حریق و سوانح به منظور یافتن راههای جدید و مناسب برای جلوگیری از آتش سوزی و سوانح و بالا بردن سطح ایمنی در جامعه

-         تدوین برنامه های آموزشی و نظارت در اجرای آن

-         آموزش علمی و عملی افراد با توجه به آخرین متد بین المللی اطفاء حریق و نجات افراد

-         همکاری فنی در تهیه و تنظیم دستورالعملهای اضطراری

-         ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در جامعه

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

 

مدیریت فنی و عملیات :

 

-         همکاری با مدیران سازمان برای تدوین برنامه های استراتژیک

-         تقسیم کار و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی و عملیاتی در حوزه تحت سرپرستی خود

-         بررسی و کنترل کلیه آمار و گزارشهای حوادث و سوانح و آتش سوزی ها و نظارت بر تجزیه و تحلیل علل آنها و گزارش به مدیرعامل سازمان

-         توجه به ایمنی و سلامتی کارکنان تحت سرپرستی و فراهم آوردن تجهیزات انفرادی مناسب و امکانات رفاهی و تدابیر راهبردی در راستای رفع مشکلات معیشتی آنها

-         نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی اجرای عملیات اطفاء حریق و نجات و امداد به منظور یافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

-         همکاری در امر برنامه ریزی منابع سازمان (انسانی ، مالی ، تجهیزاتی ) و نظارت بر استفاده از منابع در حوزه سرپرستی و بررسی کمبودها و مشکلات در مناطق و ایستگاههای عملیاتی و امور ستاد فرماندهی و ارائه پیشنهاد در جهت تامین نیازها و رفع مشکلات و موانع حوزه تحت سرپرستی

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل .

 

مرکز ستاد فرماندهی (125) :

 

-         آماده نگهداشتن امکانات ارتباطی سازمان

-         اطمینان از آمادگی کلیه وسایل و تجهیزات فنی مخابراتی و بیسیم با انجام آزمایشات و بازدیدهای دوره ای

-         دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوری به مقام مافوق جهت اقدام

-         نظارت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا آتش سوزی و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه

-         دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه به واحدهای ذیربط

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

  

مدیر منطقه :

-         نظارت ، کنترل و اطمینان از آمادگی کامل کادر عملیات و تجهیزات فردی و گروهی به منظور مقابله با هر گونه حوادث و سوانح در سطح منطقه مربوطه .

-         نظارت بر نحوه خدمت کادر عملیات به منظور حصول اطمینان از آمادگی مداوم جسمی و روحی کلیه مامورین ایستگاههای منطقه در اجرای برنامه های آموزشی عملیاتی و ورزشی .

-         آگاهی از امکانات پرسنلی تجهیزاتی و اطفائی و اطمینان از نحوه دسترسی و استفاده از آنها و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات و وطایف محوله .

-         آگاهی بر طرحهای اضطراری شهری و همچنین طرحهای متقابل و همکاری بین مراکز و سازمانهای اورژانس و نیروی انتظامی و اطمینان از نحوه صحیح کاربرد آنها .

-         بازدید از ایستگاههای منطقه و اطمینان از آمادگی تجهیزات فردی و گروهی متناسب با حوادث و آتش سوزی های احتمالی .

-         ایجاد هماهنگی بین ایستگاهها و واحدهای منطقه زیر نظر .

-         مطالعه و آگاهی بر موثرترین نحوه پیشگیری در مقابله با حوادث و آتش سوزی و آماده نگهداشتن کلیه واحدهای زیر نظر .

-         پیش بینی و اطمینان از تهیه و تامین لوازم و تجهیزات اطفائی و همچنین لوازم فردی و گروهی منطقه .

-         نظارت بر نحوه انضباطی واحد تحت نظر و تقاضای تشویق و تنبیه پرسنل منطقه تحت پوشش .

-         عهده دار شدن کلیه مسئولیتهای اجرائی مناطق دیگر در صورت لزوم با هماهنگی معاونت عملیات سازمان .

-         نظارت بر ورزشهای تخصصی و آموزشهای حین خدمت پرسنل ایستگاههای تحت پوشش .

-         استفاده از لباس فرم در محیط خدمت برابر مقررات سازمان .

-         برگزاری مانورهای عملیاتی جهت ایستگاههای تحت پوشش .

-         برنامه ریزی آموزشی مدون جهت پرسنل ایستگاههای مربوطه .

-         اجرای کلیه بخشنامه ها و انجام سایر اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .

 

رئیس ایستگاه :

 

-         شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری ، عقیدتی و دوره های تخصصی

-         نظارت و کنترل در حسن اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه

-         نظارت و کنترل بر اعمال کلیه افراد طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه و تقاضای تشویق و تنبیه

-         اطمینان از آمادگی کلیه پرسنل و تجهیزات تدافعی جهت مقابله با حوادث از طریق شرکت در عملیات و بازدیدهای شبانه و بدون اطلاع

-         اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی ، پمپها ، تابلوها و علامات ، پر بودن منابع آب اختصاصی پمپها و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدیدهای دوره ای ونگهداری آمار و اطلاعات لازم و ارائه پیشنهادات موردنیاز

-         نظارت و کنترل دقیق بر ماشین آلات و تجهیزات حریق و نجات و غیره که حتماً در هر شیفت تحویل افراد می باشد.

-         همکاری و هماهنگی با سایر ایستگاهها در عملیات مشترک

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

فرمانده شیفت :

 

-         شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالابردن اطلاعات فنی ، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی

-         تحویل ایستگاه و وسایل و تجهیزات و خودروها ودفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرمانده شیفت قبل و بعد

-         نظارت بر کار عملیاتی افراد و کارهای جاری ایستگاه

-         نظارت بر وسائط نقلیه و تجهیزات حریق یا نجات که از هر جهت آماده به کار باشند

-         گزارش آمار افراد و اتومبیلها و تجهیزات کادر حریق یا نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت

-         نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه وبازدید به موقع شیرهای آتش نشانی محدوده

-         بررسی کلی محل حادثه ، تقسیم کار و اعلان وضعیت حادثه و کمک خواهی از ستاد فرماندهی در صورت لزوم

-         اطمینان از اطفاء کامل حریق یا خاتمه عملیات نجات و عدم امکان شعله ور شدن مجدد آن

-         انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

 

راننده :

-         اطمنيان از آمادگي فني و سايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه .

-         بكار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل پمپ ها ، كف سازها ، پودر پاشها ، مانيتور و ساير ابزار و تجهيزات.

-         اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزئي وسايل و تجهيزات تحت نظر .

-         اطمينان از وجود نظم و نظافت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي .

-         شركت در امور نگهباني ، نظافت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي و دسته جمعي .

-         شركت در عمليات امداد و نجات يا اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت .

-         شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي و غيره .

-         پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ يا آژير خطر و اخذ آدرس كامل محل حادثه .

-         شركت در ورزش گروهي بمنظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي .

-         استفاده از لباس فرم و نصب اتيكت .

-         حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و حادثه توأم با روحيه تعاون .

-         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 آتش نشان :

-         اجراي دستورات مافوق ، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي واحد مربوطه .

-         اجراي كامل دستورات مافوق هنگام عمليات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات ، همراه با فداكاري و ايثار .

-         شركت در امور نگهباني ، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و دستجمعي در هر شيفت و انجام آنكادر در آسايشگاه .

-         شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي .

-         آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .

-         انجام پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه و برقراري ارتباط با ستاد فرماندهي .

-         شركت در ورزشهاي گروهي بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه .

-         استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و در صورت لزوم ، درجات و علائم منطبق با سمت .

-         آشنايي كامل با پمپ ها ، كفسازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق .

-         استفاده صحيح از تجهيزات ، وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداري آنها .

-         حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .

-         انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 

 

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .