بازگشت

خبر

 

 

استفاده نادرست از سيلندر پيك نيك ، منجر به آتش سوزي شد . 2/9/85

حريق در اثر استفاده از سيلندر پيك نيك در آشپزخانه منزلي واقع در بلوار آيت الله غفاري - پشت مسجد قدس  بوقوع پيوست .

عدم رعايت نكات ايمني همچون استفاده در محيط بسته ، و قرار دادن صفحه حلبي جهت پخت ماهي بر روي سيلندر از دلايل وقوع حريق بشمار مي آيد .

حريق توسط نيروي هاي آتش نشاني مهار گرديد .

 

بازگشت