بازگشت

خبر

 

 

 

حريق در خانه متروكه

در مورخ 5/9/85 ساعت 16:49:10 خبر وقوع آتش سوزي يك انبار واقع در بلوار آيت الله طالقاني - محله سرريگ روبروي كالاي قاچاق به مركز پيام سازمان ، اطلاع داده شد .

بلافاصله يكدستگاه خودروي اطفائي و يكدستگاه خودرو نجات و امداد از ايستگاه شماره يك اعزام گرديد .

مشخص گرديد حريق مربوط به خانه اي متروكه مي باشد كه در حياط آن از داخل بوسيله زنجير قفل شده بود .

بدليل خالي از سكنه بودن محل ، توسط ابزار قفل شكسته شد .

دود سياه و غليظ و بوي ناشي از آن حاكي از سوختن مواد پلاستيكي بود كه از يك اتاقك كنار حياط كه سابقاً حمام بوده خارج مي گرديد .

حريق مربوط به مقداري كابل مسي روكشدار بود كه توسط معتادين ربوده و بدليل خالي از سكنه بودن به اين محل آورده ، تا با آتش كشيدن آن مس را جداسازي نموده و بفروش برسانند .

آتش نشانان حريق را توسط آب مهار نمودند .

 

 

بازگشت