بازگشت

خبر

 

م

 

فرار يك موش آزمايشگاهي

ساعت 13:01:40 از مدرسه دخترانه شهيد علي رضايي واقع در بلوار پاسدران خبر فرار يك موش آزمايشگاهي و مخفي شدن آن در خودرو ( خودرو مربوط به معلم علوم ) ، به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس اعلام گرديد .

يك دستگاه خودرو نجات و امداد به محل اعزام گرديد.

به گفته خانم سليمي معلم علوم مدرسه ، اين موش كه از گونه هامستر مي باشد ، باردار بوده و از نيروهاي امدادي خواست كه در هنگام گرفتن آن نهايت دقت را داشته باشند تا آسيبي به او وارد نگردد .

پس از جستجوي كامل خودرو ، موش را در زير صندلي عقب آن پيدا كرده و سالم تحويل مسئولين مدرسه گرديد .

در اين ميان ، فرياد شادي دانش آموزان پس از يافتن موش  بسيار ديدني بود .

 

 

بازگشت