بازگشت

خبر

 

 

 

آتش سوزي پژو RD

ساعت 1:14:01 بامداد روز پنج شنبه مورخ 9/9/85 خبر وقوع آتش سوزي خودرو در جاده اسكله شهيد رجائي جنب پالايشگاه نفت اعلام گرديد .

فوراً يك دستگاه خودرو اطفائي سنگين از ايستگاه شماره دو واقع در كوي ملت و يك دستگاه خودرو نجات و امداد از ايستگاه شماره يك به محل اعزام گرديدند .

حريق تمامي خودرو را فرا گرفته بود كه توسط نيروهاي آتش نشاني مهار گرديد .

علت آتش سوزي در دست بررسي مي باشد .

 

 

بازگشت