بازگشت

خبر

 

 

 

 

افتادن كابل برق بر روي زمين و كشته شدن چند رأس بز تالي

براثر اقتادن سيم برق از روي تير در كوچه امامت 1 روبروي ترمينال مسافربري ، هفت رأس بز تالي كشته شد .

خيس بودن زمين به علت بارندگي و عبور جريان برق از طريق سيم افتاده برروي زمين باعث برق گرفتگي و مرگ اين تالي ها گرديد .

وقوع اين حادثه ساعت 16:26:25 مورخ 10/9/85 به ستاد فرماندهي سازمان اعلام گرديد .

و نيروها جهت حفاظت از حريق ناشي از اتصالي برق به محل اعزام گرديدند .

 

 

بازگشت