بازگشت

خبر

 

 

 

تصادف خاور در تونل گلوگاه و كشته شدن راننده آن

ساعت 19:57:58 مورخ 10/9/85 خبر وقوع تصادف يك دستگاه خاور و كاميون تريلر به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بقندرعباس اعلام گرديد .

اين حادثه در 40 كيلومتري جاده بندرعباس - سيرجان در تونل بعد از ايست بازرسي رخ داد .

شواهد امر حاكي از اين بود كه درون تونل به علت ترافيك خودروها با سرعت پايين  و يا متوقف بوده اند و راننده كاميون سردخانه دار خاور پس از ورود به تونل به علت سرعت و لغزندگي مسير در اثر بارندگي به شدت با عقب كاميون تريلر جلو خود برخورد ، كه منجر به آسيب شديد خاور و مرگ آني  راننده  گرديد .

پس از اين جهت جلوگيري از بروز ترافيك و بسته شدن مسير كاميون خاور به بيرون منتقل و نيروهاي امداد و نجات آتش نشاني اقدام به بيرون آوردن جسد از ميان اتاق نمودند و پس از حدود 20 دقيقه تلاش پيكر راننده به نيروي انتظامي تحويل گرديد .

سرعت بيش از حد و عدم رعايت فاصله مناسب اغلب منجر به تصادف و از دست دادن جان راننده و سرنشنيان آن مي گردد .

 

بازگشت