بازگشت

خبر

 

 

 

حريق كپسول گاز ( داماهي )

استفاده از كپسول گاز در شرايطي كه از ايمني آن اطمينان حاصل نشده اغلب منجر به حادثه و گاهي فاجعه مي گردد .

بكارگيري ريگلاتور استاندارد ، نصب شيلنگ مخصوص و استفاده از بست مناسب ، هزينه چنداني ندارد اما جلو ضرر و زيانهاي جاني و مالي قابل توجهي را مي گيرد .

خبر آتش سوزي اين منزل ساعت 11:47:50 به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني بندرعباس اعلام گرديد .

بر حسب حوزه استحفاظي محل آتش سوزي ، يك دستگاه خودرو از ايستگاه شماره سه اعزام گرديد كه طي مدت 2 دقيقه و 58 ثانيه در محل حاضر گريدند .

حريق به علت نشت گاز از قسمت گلوئي كپسول ايران گاز بوقوع پيوسته كه در اثر آن مقدار زيادي از وسايل منزل حرارت ديده ، دود زده و غير قابل استفاده گرديد .

در اين منزل كپسول آتش نشاني موجود نبوده صاحب منزل تا رسيدن نيروها از كپسول مغازه كه در همسايگي قرار داشته جهت اطفاء حريق استفاده نموده است .

شهروندان گرامي بايستي هميشه هنگام تعويض كپسول گاز بوسيله پارچه آغشته به كف صابون از عدم نشتي گاز اطمينان حاصل كنند .

تذكر : به هيچ عنوان از كبريت جهت آزمايش نشتي گاز استفاده نشود .

 

 

بازگشت