بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي موتور سيكلت

( 19/9/85 )

   نشتي بنزين از شيلنگ ، حرارت موتور ، بخار شدن بنزين و اشتعال . اين روند آتش سوزي در وسائط نقليه بنزين سوزي است كه علت آتش سوزي آنان نشت بنزين مي باشد .

ساعت 13:53:10 روز يكشنبه خبر وقوع يك مورد آتش سوزي موتور سيكلت در مجاورت دريا از ايستگاه شماره پنج به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني اعلام گرديد .

ايستگاه شماره پنج كه يك ايستگاه تخصصي امداد و نجات دريايي مي باشد در انتهاي خيابان فلسطين قرار داشته و مجهز به قايق ، تراكتور و تجهيزات غواصي است . و جهت اطفاء حريق تعدادي كپسول آتش نشاني در آن وجود دارد .

لذا ضمن اينكه نيروهاي آتش نشان از ايستگاه شماره پنج جهت مهار حريق بوسيله كپسول ارسال شدند يك دستگاه خودرو اطفائي نيز از ايستگاه شماره يك اعزام گرديد .

حريق توسط كپسول مهار و بوسيله خودرو اطفائي كاملاً مهار گرديد .

علت آتش سوزي نشتي بنزين از باك بوده است .

نكته هاي  آموزشي :

1- حتماً از سالم بودن شيلنگ و شير بنزين موتورسيكلت اطمينان حاصل شود .

2- چنانچه شير باك معيوب است حتماً آنرا تعويض نموده و از چسب و يا پلاستيك جهت جلوگيري از نشت بنزين استفاده نشود .

3- هنگام سوختگيري ابتدا موتور سيكلت را خاموش ، سپس اقدام به پر نمودن باك نمود .

 

 

 

بازگشت