بازگشت

خبر

 

 

شيلنگ آب و آتش سوزي

( 20/9/85 )

   استفاده از تجهيزات غير تخصصي ( با تصور صرفه جويي در هزينه ) ، خصوصاً در مواردي كه ايمني از اهميت بسياري برخوردار است غالباً ضرر و زيانهاي مالي و حتي جاني بر جاي مي گذارد .

وسايل پخت و پز يكي از علتهاي آتش سوزي در منازل مسكوني بشمار مي آيد ، كه درصد قابل توجهي از آمار را بخود اختصاص مي دهد .

بكار بستن توصيه هاي ايمني و استفاده از تجهيزات مناسب در كاهش خطرات ناشي از گاز ، بسيار با اهميت است .

مورخ 20/9/85 ساعت 10:29:10 خبر يك مورد آتش سوزي در تپه الله اكبر اعلام گرديد .

طبق حوزه استحفاظي حادثه ، از ايستگاه شماره دو واقع در كوي ملت دو دستگاه خودرو اطفائي به محل اعزام گرديد .

آتش سوزي بر اثر استفاده از شيلنگ آب بجاي گاز جهت اتصال ريگلاتور به اجاق ، بوقوع پيوسته بود . بدليل مجاورت كپسول با اجاق و عدم استفاده از بست  مناسب منجر به نشت گاز از سر ريگلاتور و آتش سوزي گرديد .

خوشبختانه اين حريق بموقع توسط اهالي محل ، اطفاء گرديد و از خسارات مالي و جاني احتمالي جلوگيري بعمل آمد .

نكته هاي  آموزشي :

 1- به هيچ عنوان از شيلنگ آب براي اتصال كپسول و اجاق گاز استفاده نشود زيرا علاوه بر مقاومت بسيار پائين ، در اثر عبور گاز دچار خورندگي شده و نشتي گاز صورت خواهد گرفت .

2- بهترين اندازه طول شيلنگ از 90 تا 150 سانتيمتر مي باشد و از بكار بردن شيلنگهاي كوتاهتر و بلندتر از اين مقدار خودداري شود .

3- چنانچه از اجاق هاي قابل حمل استفاده مي شود سعي كنيد تا حد امكان كپسول گاز از اجاق روشن فاصله داشته باشد .

4- حتماً براي اتصال شيلنگ به ريگلاتور و اجاق از بست مناسب استفاده شود و از بكار بردن سيم ، مفتول و غيره خودداري گردد .

5- پيچ بست  به اندازه سفت شود . طوري كه نه براحتي جدا گردد و نه اينكه باعث پارگي شيلنگ شود .

6- حتماً از ريگلاتور استاندارد استفاده شود .

7- هر از چند گاهي شيلنگ و اتصالات آن مورد بازديد قرار گيرد تا پارگي و يا نشتي گاز نداشته باشد .

رعايت نكات ايمني خود صرفه جويي در هزينه است.

 

بازگشت