بازگشت

خبر

 

 

انفجار در ساختمان پست بانك  ( 23/9/85 )

 شيشه هاي پنجره مهمانسراي ساختمان پست بانك واقع در بلوار امام خميني ( ره ) جنب كلانتري شماره 12 دراثر نشت گاز و انفجار ناشي از افزايش فشار در اتاق ، شكسته و به پائين فرو ريخت .

  اين حادثه كه ساعت 12:50 روز پنجشنبه مورخ 23/9/85 بوقوع پيوست خوشبختانه خسارت جاني در برنداشت .

علت حادثه نشت گاز از شيلنگ بدليل پارگي آن گزارش گرديده است .

 

 

بازگشت