بازگشت

خبر

 

واژگوني يكدستگاه تريلر   ( 28/9/85 )

 

   بر اثر برخورد يكدستگاه تريلر با حفاظ وسط جاده در پيچ پايانه بار بندرعباس ، ضمن شكستن اين ديوار ، واژگون گرديد .

اين تريلر كه حامل كانتير حاوي چرخ خياطي صنعتي بوده با خودرو كنار خود (سايپا وانت ) نيز برخورد نموده است . خودرو پرايدي كه در عقب تريلر در حال حركت بوده نيز با انتهاي كاميون برخورد نموده و تعدادي از سرنشينان آن مصدوم شدند .

راننده كاميون تريلر هم به علت شدت جراحات به بيمارستان منتقل گرديد .

در اين سانحه جاده اي جمعاً سه دستگاه خودرو  خسارت ديدند و قسمتي از حصار بتوني وسط جاده نيز از بين رفت .

خودروها توسط جرثقيل از مسير حركت ، جابجا گرديد و عبور و مرور به حالت عادي در آمد .

خودرو اطفائي سازمان آتش نشاني جهت پيشگيري از حريق تمام مدت در محل حضور  داشت .  

 

بازگشت