بازگشت

خبر

 

تصادف دو تريلر در مسير بندرعباس - سيرجان

( 29/9/85 )

(تعداد عكس 10 عدد )

   دو دستگاه تريلر در كيلومتر 60جاده بندرعباس سيرجان بعد از دو راهي فين ، به شدت با هم برخورد كردند .

در اثر اين برخورد ، كمك راننده هر دو كاميون در لحظه اول حادثه ، جان خود را از دست دادند و رانندگان نيز توسط امداد جاده اي به بيمارستان منتقل گرديدند .

 اين حادثه بر اثر بي احتياطي و سبقت بي جاي تريلر ماك حامل كانتينر ، كه به سمت بندرعباس در حال حركت بوده در پيچ جاده بوقوع پيوست .

تريلر دوم حامل بادام زميني و در حال حركت به سمت سيرجان بوده است .

وقوع اين حادثه ساعت 11:31:30 توسط نيروي انتظامي به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شد . و يكدستگاه خودرو فوماتيك از ايستگاه شماره 3 جهت پيشگيري از حريق به محل اعزام گرديد .

مسير بر اثر مسدود شدن يك طرف جاده دچار ترافيك سنگين گرديد .

به علت درهم فرو رفتن قطعات امكان جداسازي تريلر از كاميون بسرعت امكان پذير نبود لذا از يك دستگاه جرثقيل و لودر جهت جابجائي آن و بازسازي مسير استفاده گرديد .

جهت جلوگيري از خطرات ناشي از لغزندگي جاده به علت ريختن گازوئيل مسير بوسيله خاك پوشانده شد .

 

 

بازگشت