بازگشت

خبر

 

 

اتصالي برق و آتش سوزي منزل

( 1/10/85 )

   دراثر اتصالي برق منزلي واقع در 21 متري بلوار شهيد حقاني جنب مسجد اصغريه آتش سوزي بوقوع پيوست .

وقوع حادثه كه ساعت 14:33:05 به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شد ، باعث سوختن قسمتي از منزل و دودزدگي كل آن گرديد .

عدم دقت و سهل انگاري در سيم كشي و برق ساختمان باعث بروز اين آتش سوزي شد .

نيروهاي آتش نشاني ظرف مدت 5 دقيقه به محل رسيده و حريق را اطفاء نمودند .

 

 

 

بازگشت