بازگشت

خبر

 

آتش سوزي كپر در روستاي باغو

( 1/10/85 )

   ساعت 16:51:08 خبر وقوع آتش سوزي در روستاي باغو ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني اعلام گرديد .

از ايستگاه شماره 3 خودرو اطفائي به محل اعزام گرديد .

حريق مربوط به منزلي كپري بود كه بر اثر بي احتياطي و روشن گذاشتن اجاق بوقوع پيوست و تمامي منزل كه از چوب چندل و برگ درخت خرما بود كاملاً آتش گرفت و از بين رفت .

اين حادثه خوشبختانه خسارت جاني در برنداشت .

قرار دادن اجاق گاز در مجاورت چوب و برگ درخت خرما و حرارت ديدگي آن باعث آتش سوزي شد .

 

 

 

بازگشت