بازگشت

خبر

 

انفجار منزلي در خيابان داماهي   ( 6/10/85 )

   

  ساعت 2:50:05 بامداد روز چهارشنبه خبر وقوع انفجار در منزلي واقع در خيابان داماهي كوچه گوهران 10 به سازمان آتش نشاني اعلام گرديد .

سه دقيقه بعد نيروهاي آتش نشاني در محل بودند.  طبق گزارش ، اين حادثه بر اثر نشتي گاز بوقوع پيوسته است .

در اثر اين انفجار دو نفر دچار سوختگي شدند و ديوار اتاق خواب به همراه در و كولر  به بيرون پرتاب گرديد .

طبق اظهارات زني كه دچار 25 % سوختگي گرديده وي به علت گرمي اتاق از خواب بيدار شده و پس از زدن دكمه خاموش بخاري برقي ديگر متوجه چيزي نشده است .

پس از بررسي توسط كارشناس آتش نشاني مشخص گرديد اين نشتي از قسمت رگلاتور كپسول صورت پذيرفته و جرقه حاصل از كليد بخاري باعث انفجار گاز اشباع شده در منزل گرديده است .

سهل انگاري و عدم حصول اطمينان از نشتي گاز از كپسول عامل اصلي اين حادثه مي باشد .

 

 

 

 

بازگشت