بازگشت

خبر

 

 

 آتش سوزي خودرو در بلوار شهيد بهشتي

 ( 7/9/85 )  

   يكدستگاه پژو 405 در بلوار شهيد بهشتي بندرعباس بين چهار راه مرادي و ميدان قدس طعمه حريق شد .

خبر اين حادثه ساعت 10:32:00 صبح روز پنج شنبه به سازمان آتش نشاني اعلام گرديد . خودروهاي آتش نشاني در عرض مدت 5 دقيقه به محل رسيدند .

آتش سوزي مربوط به قسمت موتور خودرو بوده كه علت آن در دست بررسي مي باشد .

حريق توسط كپسول آتش نشاني اطفاء گرديد .

 

بازگشت