بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي در تعميرگاه خودرو

18/10/85

   بر اثر بي احتياطي كارگر تعميركار ، قسمتي از يك تعميرگاه خودرو واقع در كوي 22 بهمن طعمه حريق شد .

اين حادثه كه در اثر استفاده از دستگاه فرز در مجاورت تشت بنزين بوقوع پيوست ، ساعت 24:6:05 به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شد .

و بلافاصله نيروهاي آتش نشاني در مدت 4 دقيقه 5 ثانيه به محل رسيده و توسط كپسول آتش نشاني حريق را اطفاء نمودند . خوشبختانه از خسارات و سرايت آتش به قسمتهاي ديگر و خودروهايي كه در نزديكي تشت قرار داشتند جلوگيري به عمل آمد .

عدم رعايت نكات ايمني از جمله موارد ذيل باعث وقوع اين حادثه گرديد :

استفاده از بنزين به عنوان حلال جهت شستشوي قطعات .

 بكارگيري دستگاه فرز ( كه توليد جرقه و آتش ميكند ) در مجاورت مواد سوختني .

  عدم وجود كپسول آتش نشاني آماده بكار .

 

نواقصي كه در خصوص كپسول آتش نشاني در اماكن وجود دارد بشرح ذيل مي باشد :

1- كپسول آتش نشاني در محل موجود نمي باشد

2- كپسول موجود آماده بكار نيست و قابل استفاده نمي باشد . ( فاقد شارژ است ، كهنه و معيوب مي باشد ... )

3- نفراتي كه در محل حضور دارند جهت استفاده از كپسول آتش نشاني آموزش نديده اند و طرز كار با آن را بلد نيستند .

 

 

 

بازگشت