بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي در پاساژ حافظ    ( 25/10/85 )    

 

   ساعت 14:30:00 روز دوشنبه مورخ 25/10/85 خبر آتش سوزي در پاساژ حافظ واقع در ميدان برق خيابان حافظ جنوبي به سازمان آتش نشاني اعلام گرديد .

دو دستگاه خودرو اطفائي از ايستگاه شماره يك به محل اعزام گرديدند كه در مسير حركت به سمت حادثه يكي از خودروها واژگون گرديد . بلافاصله خودرو كمكي از ايستگاه شماره چهار اعزام شد كه اين خودرو نيز در تقاطع مطهري پس از برخورد با يك دستگاه پرايد و نيز جدول وسط خيابان ، واژگون شد كه يكي از آتش نشانان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد .

پس از رسيدن خودروهاي اطفائي به محل درب پاساژ كه به علت تعطيل بودن قفل بود شكسته شد و مشخص گرديد آتش از مغازه انتهايي سمت راست بوده كه در اثر رها شدن ته مانده سيگار بوقوع پيوسته است . سريعاً آتش مهار شد .

قسمتي از اجناس مغازه دچار دودزگي و حرارت ديدگي شد و خوشبختانه اقدام بموقع نيروهاي آتش نشاني از سرايت آتش به مغازه هاي ديگر جلوگيري نمود .

 

 

بازگشت