بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي نخيلات در روستاي خورگو (4/2/86)

نخيلات بخشي از روستاي خورگو طعمه حريق شد . اين آتش سوزي كه احتمالاً توسط افراد ولگرد صورت گرفته ساعتها درختان نخل را به كام شعله هاي آتش كشيد .

متاسفانه خودروهاي آتش نشاني اعزام شده به محل حادثه به علت صعب العبور بودن مسير در يك كيلومتري اين باغات متوقف شده و امكان عبور و نزديك شدن به محل ميسر نگرديد . به همين خاطر آتش نشانان پياده و توسط ابزاري چون بيل و سطل آب اقدام به خاموش نمودن قسمتي از اين حريق نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت