بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي در آشپزخانه يك اغذيه فروشي

12/10/85

   بر اثر داغ شدن روغن به جا مانده بر روي اجاق در آشپزخانه يك اغذيه فروشي ، آتش سوزي بوقوع پيوست .

دقايقي پس از تعطيل شدن اغذيه فروشي و ترك نمودن محل ، روغن روي سيني فر بر اثر حرارت ، شعله ور شده و به ديگر نقاط سرايت نموده و باعث حرارت ديدگي ، دوزدگي فرگازها ، يخچال ، ظروف و مواد غذايي موجود شده است  .

اين حادثه كه ساعت 24:00:05 به سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس اطلاع داده شد ، در خيابان حافظ جنوبي جنب مسجد امام  ، رخ داد .

حضور بموقع نيروهاي آتش نشاني ( در عرض مدت 3 دقيقه 20 ثانيه )  و اطفاء حريق سريع  محل ، از سرايت آتش به ساير قسمتها و خسارات بيشتر جلوگيري نمود .

 

 

بازگشت