بازگشت

خبر

 

 

حریق در کلید سازی ( 3/2/86 )

 

یک مغازه کوچک کلید سازی واقع در چهار راه نخل ناخدا بر اثر اتصالی برق طعمه حریق شد .

آتش توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 3 اطفاء گردید .

 طبق گزارش اتصال بیش از یک دستگاه برقی به یک پریز باعث وقوع این حادثه شده است .

ساعت حادثه 5:51:04 گزارش شده است .

 

 

 

 

 

 

بازگشت