بازگشت

خبر

 

 

انفجار در محله فرودگاه قدیم

در آشپزخانه منزلی واقع در محله فرودگاه قدیم بر اثر نشت گاز ، انفجار بوقوع پیوست .

طبق گزارش ، زمان وقوع حادثه حدود ساعت 20:43  اتفاق افتاده است .

 بر اساس اظهار نظر ساکنین منزل در هنگام وقوع حادثه ظرف غذا بر روی اجاق روشن بوده و کسی در منزل حضور نداشته است .

استفاده از ریگلاتور و نشت گاز موجب انباشته شدن گاز در فضای آشپزخانه گردیده و پس از رسیدن به شعله ، انفجار رخ داده است .

در این حادثه موج انفجار باعث خرد شدن شیشه ها و ایجاد ترک بر روی دیوارها شده و حرارت و شعله ناشی از آن نیز باعث سوختگی قسمتی از اسباب و اثاثیه منزل گردید .

نکته مهم :

بارها توصیه شده که از تجهیزات غیر استاندارد و   ناایمن در وسایل پخت و پز استفاده نشود ، اما متاسفانه باز هم شاهد حوادثی از این دست هستیم و هر روزه تعداد زیادی از مردم جهان بر اثر این نوع سوانح دچار خسارت شده و یا جان خود را از دست می دهند .

به یاد داشته باشیم که زندگی ما دکمه بازگشت ندارد و اینکه همیشه فرصت برای شروع دوباره وجود نخواهد داشت .

با سهل انگاری زندگی خود و دیگران را به خطر نیاندازیم .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت