بازگشت

خبر

 

 

برخورد يك كاميون با تابلو بيلبورد   (24/2/86)

در ميدان شهداء (يادبودسابق) بر اثر برخورد يكدستگاه كاميون با يكي از بيلبوردهاي ضلع غربي ميدان ، پايه آن جدا گرديد و به صورت نيمه معلق در آمد .

اين برخورد از قسمت انتهاي كاميون هنگام حركت به سمت عقب  اتفاق افتاده و در اثر آن مهره هاي نگهدارنده پايه از پيچ جدا شده كه باعث شد تابلو از حالت عمودي خارج گردد .

 نيروهاي امدادي آتش نشاني بوسيله سيم بوكسل و دستگاه وينچ تابلو را تا رسيدن جرثقيل و نصب مجدد ، در جاي خود مهار نمودند .

بر طبق گزارش راننده كاميون خاطي ، محل حادثه را ترك نموده است .

 افتادن اين بيلبورد حدوداً 2 تني بر روي عابر ، موتورسوار و يا يك خودرو درحال عبور از زير آن مي توانست حادثه ناگواري را بوجود آورد .

شهروند گرامي :

ترك محل حادثه ، گاهي منجر به از دست رفتن مال و يا جان كسي مي گردد . تحمل مسئوليت يك اتفاق ، ساده تر از تحمل يك عمر عذاب وجدان است .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت