بازگشت

خبر

 

 

واژگوني خودرو پرايد    (29/2/86)

 در يكي از پيچ هاي جاده جديد ايسين ، يكدستگاه خودرو پرايد از مسير جاده منحرف شده و پس از غلتيدن هاي پياپي كنار جاده متوقف شد . اين حادثه حدود ساعت 19:20 روز شنبه 29/2/86 اتفاق افتاد .

سرعت زياد و عدم كنترل خودرو توسط راننده ، منجر به وقوع اين سانحه گرديد .

طبق گزارش ، راننده كه تنها سرنشين اين خودرو بود از ناحيه سر و دست دچار آسيب ديدگي شده و توسط اورژانس به بيمارستان منتقل گرديد .

 

 

 

 

 

 

بازگشت