بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي قايق    (30/2/86)

حدود ساعت 19:45 در پاركينگ قايق هاي جنب هتل هما يك فروند قايق موتوري از ناحيه موتور دچار آتش سوزي شد .

خودرو آتش نشاني از ايستگاه شماره 2 به محل اعزام شده و اقدام به اطفاء حريق نمودند .

علت آتش سوزي نامعلوم اعلام شده است . طبق اظهارات نگهبان پاركينگ ، اين آتش سوزي به صورت ناگهاني صورت پذيرفته و او از نحوه شروع حريق باخبر نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت