صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  برخورد یکدستگاه پراید با درخت یک مصدوم برجای گذاشت

    شنبه  (1/4/87)   

حدود ساعت 18 روز شنبه خودرو پراید نقره ای رنگی که در بلوار جمهوری حوالی کوی امیر آباد با سرعت زیاد در حال حرکت بود هنگام عبور عابر پیاده از عرض خیابان منحرف شد و با درخت وسط بلوار برخورد کرد . در این سانحه ، راننده خودرو مجروح گردید . سرعت زیاد و عدم کنترل بموقع خودرو علت حادثه گزارش شده است . تیم عملیاتی آتش نشانی جهت حفاظت از حریق به محل اعزام شدند .

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول