صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  گودبرداری غیراصولی موجب ترک خوردن دیوار و نشست کف یک فروشگاه در بازار روز شد .

سه شنبه (4/4/87)

حدود ساعت 10:30صبح روز سه شنبه خبر نشست کف یک فروشگاه در بازار روز اعلام گردید . نیروی های امداد ونجات جهت ایمن سازی به محل اعزام شدند . طبق گزارش گودبرداری غیر اصولی در زمین پشت فروشگاهها موجب ترک خوردن دیوار و نیز نشست کف گردیده است . به گفته صاحب مغازه این حادثه به صورت ناگهانی اتفاق افتاده و او فوراً آن قسمت از محل کارش را تخلیه نموده است . خوشبختانه حادثه هیچگون خسارت جانی در برنداشت . میزان خسارت مالی حدوداً 20 میلیون ریال برآورد شده است .

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول