صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  ریزش دیواره چاه جان دو نفر را گرفت

                                     پنجشنبه (6/4/87)

مرد کشاورزی که به همراه یک نفر دیگر در چاه زمین زراعی خود در حال دیوار چینی بود بر اثر ریزش دیواره خاکی چاه در زیر خاک جان باختند . این حادثه در روستای بهلولی از توابع دهستان شمیل ، اتفاق افتاد . بنابر گفته شخصی که در بالای چاه به نفرات داخل کمک می کرده ، آنها برای تامین آب جهت ساخت ملات مورد نیاز جهت دیوار چینی با بلوک ، موتور پمپ را روشن نموده و پس از آن موتور را خاموش نکرده و وارد چاه گردیده اند . مقداری که از دیوارچینی گذشته ، لرزش حاصل از موتور باعث فرو ریختن بخشی از دیوار خاکی شده و آوار حاصل از آن بر روی نفرات درون چاه ریخته است . طبق گزارش ، این دو جوان به علت شکستگی گردن و خفگی جان خود را از دست دادند . اجساد فوت شدگان حادثه توسط اهالی روستا از چاه به بیرون منتقل گردید . عمق چاه حدوداً 15 متر گزارش شده است . 

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول