صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

  آتش سوزی اتاق انباری در منزل مسکونی

                                     پنجشنبه (13/4/87)

اتصالی برق باطریهای مستعمل در انبار یک منزل مسکونی باعث وقوع آتش سوزی شد . این حادثه حدود ساعت 14:57 روز پنجشنبه در بلوار شهداء روبروی دراوخانه بنی محمدی زارش شده است .

در اتاقی که از آن به عنوان محل نگهداری اقلام بازیافتی همچون باطری ، قوطی نوشابه و ... بود . در اثر قرار دادن قوطی های فشرده شده نوشابه بر روی باطری هایی که شارژ بوده ، اتصالی رخ داده و منجر به حریق گردیده است . آتش توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 2 مهار گردید .  

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول