صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  نجات مسافران اتوبوس دریایی

                                     جمعه (14/4/87)

عدم آشنایی ناخدای یک اتوبوس دریایی که از قشم به سمت بندرعباس در حال حرکت بود منجر به  انحراف از مسیر و به گل نشستن قایق در ساحل فرودگاه شد . این اتوبوس دریایی 25 مسافر داشت که توسط تیم اعزامی از ایستگاه امداد و نجات دریایی سازمان آتش نشانی ، نجات یافتند . بنا بر گفته مسافران ، به علت عدم حضور ناخدای اصلی قایق ، هدایت آن توسط دستیار وی صورت گرفته بود و عدم آشنایی کامل او با فن دریانوردی موجب انحراف چندین کیلومتری از اسکله شهید حقانی  و به گل نشستن قایق در ساحل فرودگاه شده بود .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول