صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

  آتش سوزی منزل

   دوشنبه (31/4/87)

 

روشن کردن آتش در نیزار کنار یک منزل مسکونی باعث سرایت حریق به آن شد . سایبانی که از برگ درخت خرما در حیاط منزل و مقابل درب ورودی اتاق بود بر اثر سرایت آتش مربوط به نیزار ، کاملاً سوخت . طبق گزارش در زمان وقوع حریق ساکنین منزل در آنجا حضور نداشته و آتش توسط اهالی محل مهار گردیده بود . سوختگی کامل سایبان و اثاثیه موجود در زیر آن و نیز قسمتی از فرش جلو درب ورودی اتاق از خسارات این آتش سوزی بود  .  

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول