آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

چند نکته در باب خاموش کننده‌ها

   

همان طور که می دانید خاموش کننده‌ هاي محتوي آب براي اطفاء حريق نوع A بکار مي رود در حالي که خاموش کننده ‌هاي محتوي کف که از هوا سنگين‌ تر و از مايعات قابل اشتعال سبک ‌تر است روي اين مايعات شناور مي‌ شود و ارتباط آن ها را با اکسيژن هوا قطع مي‌ کند. خاموش کننده‌ هاي محتوي پودر عموما شامل پودر بيکربنات سديم يا پتاسيم مي ‌باشد که با گاز Co2 يا N2 تحت فشار است. در اطفاء حريق تجهيزات الکتريکي بهتر است از Co2 استفاده شود.
استفاده از خاموش کننده ‌هاي محتوي هالوژن که از استخلاف يک هالوژن نظير کلر، برم و يا يد در
C2A6يا CH4 بوجود آمده در حريق‌ هاي نوع A،B،C بايد با توجه به اين نکته صورت گيرد که بخصوص با پاشيدن روي فلزات داغ، توليد گازهاي سمي مي‌ کند لذا در فضاي محدود خطرناک مي ‌باشد اين مواد چون دي ‌الکتريک نمي ‌باشند پس از مصرف در دستگاه ‌هاي الکتريکي اثر ايجاد نمي‌ نمايند.(درحال حاضراستفاده نمی شود.)
براساس استاندارد
BS خاموش کننده ‌هاي محتوي آب به رنگ قرمز، حاوي کف به رنگ کرم، محتوي Co2 به رنگ سياه و محتور پودر به رنگ آبي می باشد.

عوامل ايجاد آتش سوزي

1. بي دقتي در ايجاد جرقه؛
2. بي دقتي در رها کردن آتش؛
3. عدم کنترل تجهيزات ايجاد کننده جرقه، شعله يا گرما(عمليات برش، جوشکاري و ...)
4. وسايل گرم کننده نامناسب؛
5. آتش سيگار؛
6. ذخيره نامناسب مواد و نگهداري نامناسب مواد قابل اشتعال مانند رنگ، تينر، گازهاي فشرده ،(اصول توجه به ايمني انبارها، آموزش ذينفعان و وجود سيستم ‌هاي اطفا و اعلام اهميت زيادي دارد.)
7. عدم دفع زباله؛
8. نگهداري ضعيف ماشين‌آلات(عدم روغن کاري، اعمال بار اضافي، ايجاد اصطلاک و ...)؛
9. سيستم‌ الکتريکي و روشنايي غير ايمني.

خطرات خاموش کننده‌ ها

خطرات ِCo2: اگر چه سمي نيست اما تنفس آن در محيط بسته مشکلات تنفسي ايجاد مي‌ کند و گاه گيجي، بيهوشي و حتي مرگ را بدنبال دارد.

خطرات پودر خشک: سمي نيست اما اگر به مدت زياد تنفس شود ايجاد سوزش و تحريک مي ‌کند. در فضاي بسته نيز کاهش ديد و گيجي را باعث مي ‌شود. پودر منو آمونيوم فسفات در صورتي که با کمي آب مخلوط شود خوردگي در فلزات را سبب مي‌ شود.

خطرات هالوژن ‌ها: همان طور که اشاره شد مواد حاصل از تجزيه خاموش کننده ‌هاي هالوژن‌دار سمي بوده و لذا ورود به محل حريق حتي پس از اطفاء بايد با احتياط صورت گيرد.
خطرات خاموش کننده ‌هاي تحت فشار: خاموش کننده‌ هايي که در هنگام استفاده ايجاد فشار مي‌ کنند انفجار و ترکيدگي است که بايد در لحظه شروع استفاده، آن را روي زمين قرار داده و فاصله مناسبي از آن داشت.

حريق ‌هاي الکتريکي

اصولا الکتريسته قابليت ايجاد دو خطر آتش سوزي و شوک الکتريکي را دارد. قوس الکتريکي و جرقه در محل ‌هايي که گرد و غبار و بخارات قابل اشتغال وجود دارد آتش سوزي در پي دارد. اضافه بر آن عبور بار الکتريکي زياد از سيم‌ هايي که مقاومت زياد و پوشش نا مناسب دارند به از بين رفتن پوشش آن ها به آتش ‌سوزي منجر مي ‌شود.   

آتشسوزی های الکتريکي عموما ناشي از آتش سوزي دستگاه ‌هاي فرسوده، استفاده نادرست و خارج از استاندارد از دستگاه ‌هاي الکتريکي، نصب ناقص دستگاه‌ ها، رويدادهاي تصادفي ناشي از بي ‌توجهي ‌هاي انساني مي باشد.

وسايل و لوازم اطفاء حريق

بطور کلي در استفاده از خاموش کننده ها اين نکات بايد رعايت شود:
- متناسب با وضعيت محل و به ميزان کافي استفاده شود.
- به افراد آموزش کافي داده شود.
- مرتباً بازرسي و تأييد شود.
- در مکان مناسب و ثابت قرار داده شود.

هشدار دهنده ها

هشدار دهنده ها(detectors) وسايلي هستند که با نصب در محل وقوع آتش سوزي را اعلام مي دارند. آن ها يک مدار الکتريکي را بر حسب نوع حساسيت باز يا بسته مي نمايند و سيستم  هشدار دهنده بکار مي افتد. گاهي سيستم هاي هشدار دهنده به طور اتوماتيک به سيستم اطفاء حريق نيز وصل مي باشد. هشدار دهنده ها داراي انواع حرارتي، دودي و شعله اي مي باشند.

روش هاي پيشگيري از آتش سوزي يا مقابله با آن

- پيش بيني در ساختمان و تأسيسات از قبيل رعايت ضوابط مربوط، استفاده از لوازم ايمني، پيش بيني سيستم هاي خروج(درب ها، پله ها و روشنايي هاي اضطراري)، تهويه و ... .
- نصب سيستم هاي هشدار دهنده و اطفاء حريق در محل هاي مناسب.
- تهيه وسايل مناسب اطفاء حريق.
- رعايت نکات ايمني شامل جدا کردن مواد آتش زا و شيميايي، تابلوها و علائم کافي، آموزش هاي عمومي و خاص.
- انجام تمرينات دوره اي و بازرسي هاي مرتب.
- امکان اعلام به موقع.

انفجار

انفجار به مفهوم اشتعال يکباره است که در آن انرژي هاي آزاد شده خيلي سريع و ناگهاني با سرعت و در حداقل زمان ممکن خارج مي شود. هر ماده شيميايي که بر اثر يک محرک خارجي(ضربه، حرارت، الکتريسيته و غيره) تغيير شکل ناگهاني دهد و از حالت جامد يا مايع بصورت گاز تبديل شود ماده منفجره نام دارد. از جمله استيلن، بوتيلن، اکسيد کربن اتر، هيدروژن سولفوره، متانول يا غبارهاي آلي شامل نشاسته، چوب پنبه يا گردهاي فلزي شامل گرد آلومينيوم يا منيزيم مي تواند ماده منفجره محسوب شود. براي جلوگيري از انفجار بايد از تراکم اين گازها، بخارها و گردها کاست و درجه حرارت نيز در دمايي پايين تر از حد انفجار نگه داشته شود. بدين ترتيب تهويه اهميت زيادي دارد.

گروه هاي اطفاء حريق

اين گروه ها عندالاقتضاء مي توانند شامل گروه تأمين، گروه پزشکي، گروه تخليه و گروه آتش نشاني باشد.

 

مرکزآموزش سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی بندرعباس

 

ابتداي صفحه

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .