آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

داروخانه های بندرعباس

 

 

نام داروخانه

وضعیت

آدرس

آريا

تمام وقت

بلوار امام خميني، سه­راه آزادگان، روبه­روي دفتر هواپيمايي 3343597-0761

آلفا

نيمه وقت

خيابان سيد جمال­الدين اسدآبادي، چهارراه مرادي 2225977-0761

ام ليلا

تمام وقت

بلوار امام خميني، پشت امامزاده سيدمظفر، بيمارستان ام ليلا 3331587-0761

امام رضا

تمام وقت

بلوار امام خميني، جنب امامزاده سيدمظفر، بيمارستان امام رضا 333338-0761

پاستور

تمام وقت

بلوار امام خميني، ميدان شهيد بهشتي 2222960-0761

جالينوس

نيمه وقت

بلوار امام خميني، چهارراه پگاه، منازل سازماني پايگاه نيروي هوايي

دانشگاه

شبانه­روزي

بلوار جمهوري اسلامي، جنب بيمارستان شهيد محمدي 3333392-0761

دكتر آذرمي

تمام وقت

بلوار جمهوري اسلامي، دوراهي ايسيني 2230295-0761

دكتر اشرفي

تمام وقت

بلوار پاسداران، سه راه هتل هما 5563242-0761

دكتر اميري زاده

تمام وقت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، سه راه 17 شهريور 222656-0761

دكتر بني محمدي

شبانه­روزي

بلوار راه­آهن، 45 متري بلوار يادبور 5550743-0761

دكتر تصديقي

تمام وقت

كوي ملت، جنب درمانگاه شهيد تختي، كوچه بوستان يكم 5558895-0761

دكتر دارابي

تمام وقت

كوي ملت، جنب درمانگاه شهيد تختي 5553526-0761

دكتر راد

تمام وقت

بلوار امام خميني، جنب درمانگاه فرهنگيان 2243656-0761

دكتر ژبان­فر

تمام وقت

بلوار شهيدحقاني، ميدان دكتر شريعتي 2228710-0761

دكتر شكيبا

تمام وقت

خيابان امام موسي صدر، حد فاصل چهارراه سازمان و چهارراه بلوكي 2242906-0761

دكتر شيخان

تمام وقت

بلوار جمهوري اسلامي، درخت سبز 2242906-0761

دكتر شيخي

تمام وقت

بلوار جمهوري اسلامي، دوراهي ايسيني، خيابان آيت ا... پرست، نبش آيندگان يك

دكتر فرجي

نيمه وقت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، پاساژ مهر 5561995-0761

دكتر فقيه

تمام وقت

بلوار امام خميني، جنب هتل قدس 2229069-0761

دكتر قنادي

نيمه وقت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، چهارراه فاطميه، روبه­روي مسجد فاطميه 2246677-0761

دكتر گودرزي

تمام وقت

بلوار دانشگاه 6676093-0761

دكتر لياقت

تمام وقت

خيابان سيد جمال­الدين اسدآبادي، روبه­روي پاساژ طباطبايي 2230072-0761

دكتر مظفرپور

نيمه وقت

كوي آزادگان، بلوار آل احمد 3333233-0761

دكتر معافي

تمام وقت

خيابان دكتر شريعتي شمالي، نرسيده به ميدان دكتر شريعتي 2221776-0761

دكتر ملك­زاده

تمام وقت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، چهارراه سازمان، جنب نمايشگاه اتومبيل ساحل

دكتر نامجو

تمام وقت

بلوار شهيدحقاني، ميدان قدس، جنب درمانگاه مهديه

رازي

تمام وقت

خيابان شهيد بهشتي، جنب پاساژ شمس 2245099-0761

سينا

تمام وقت

خيابان سيد جمال­الدين اسدآبادي 2220435

عظيم

تمام وقت

بلوار امام خميني، نرسيده به ميدان يادبود 5553490-0761

كيميا

تمام وقت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، چهارراه سازمان، روبه­روي مبل طوس 2223810-0761

گلشهر

تمام وقت

بلوار امام خميني، جنب پمپ بنزين بلال، خيابان حر 6660358-0761

مشير

تمام وقت

خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به چهارراه مرادي 2221449-0761

هلال احمر

شبانه­روزي

بلوار امام خميني، بين ميدان 17 شهريور و ميدان ابوذر، روبه­روي بانك تجارت 2225655-0761

  

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .