بازگشت

آموزش

آسانسور

 

آسانسور ، وسيله اي براي افزايش رفاه يا ايجاد اضطراب؟

از زمان نصب اولين آسانسور در ايران در زمان احمد شاه قاجار توسط انگليسي ها در ساختمان يك پالايشگاه تا كنون سال هاي زيادي مي گذرد. بطوريكه امروزه با رشد بلند مرتبه سازي ، آسانسور يكي از اجزاي اصلي ساختمان هاي بلند شده است. اما مسئله قابل توجه اين است كه همگام با توسعه استفاده از آسانسور در كشور، رعايت و اجراي سيستم هاي ايمني آسانسور به نحو شايسته مورد توجه قرار نگرفته است. سيستم هايي كه جهت جلوگيري از بروز حوادث احتمالي طراحي مي شوند و همزمان با رشد تكنولوژي آسانسورها ، آنها نيز به روز تر مي شوند.

با نگاهي اجمالي به آمارهاي موجود در ايران در زمينه حوادث آسانسور در سال هاي اخير مي توان افزايش نسبي تعداد حوادث آسانسور را به خوبي مشاهده كرد:

 

سال

1381

1382

1383

1384

1385

تعداد حادثه آسانسور

1708

3354

2692

14314

9659

 

هرچند سير رشد اين آمارها منظم نبوده است ، اما افزايش تصاعدي آن (به عنوان مثال از سال 1383 تا سال 1384) كاملا بيانگر لزوم توجه هر چه بيشتر به رعايت كردن اصول ايمني و همچنين استفاده از تجهيزات ايمني در آسانسور ها مي باشد.

بخش عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، علاوه بر مهار حريق ها و حوادث گوناگون در شهر تهران، هر روزه فعاليت ويژه و گسترده اي را در جهت رسيدگي به حوادث آسانسور انجام مي دهد بطوريكه تعداد قابل توجهي از آمار روزانه نجات يافتگان مربوط به محبوسين در كابين آسانسورها و يا افرادي است كه به عنوان مثال دست يا پايشان بين در آسانسور گير كرده است. كه پس از حضور نيروهاي آتش نشان و امداد رسان سازمان آتش نشاني و انجام عمليات ويژه نجات مي يابند.

با توجه به كثرت وقوع حوادث آسانسور و علل مختلف آن، مي توان اين حوادث را به تفكيك علت ايجاد آن، به 5 دسته تقسيم كرد كه هر كدام از اين 5 دسته عمليات خاص و متفاوتي را براي نجات محبوسين توسط نيروهاي سازمان آتش نشاني مي طلبد.

  

انواع و علل بروز حوادث آسانسور:

 

1-حادثه محبوس شدن: قطع برق شهر و نبود ژنراتور در ساختمان و عدم تجهيز آسانسور به سيستم black out ، سوار شدن بيش از حد ظرفيت و پاراشوت كردن آسانسور، عدم سرويس و نگهداري توسط مالكان، خريداري آسانسور هاي ارزان قيمت و نامرغوب توسط مالكان، تعويض قطعات آسانسور با قطعات غير استاندارد پس از خرابي، عدم مهارت كافي تكنسين آسانسور و ديگر موارد كه بيشترين تعداد حوادث آسانسور در تهران شامل اين گروه مي باشد.

2-گير كردن آسانسور: علل آنها شامل خارج شدن اتاقك از ريل راهنما، گيرپاچ كردن گيربكس موتور، جمع شدن سيم فولادي روي كابين آسانسور، پاراشوت كردن، فرسودگي و خوردگي مي باشد.

3-گير كردن اعضاي بدن در قسمت بالاي كابين آسانسور: كه عموما به علت خطاي تعميركار آسانسور در هنگام تعميرات در آسانسورهاي تك درب و مكانيكي (قديمي) و آسانسورهايي كه فاقد چشم الكترونيك هستند روي مي دهد.

4-سقوط افراد در داخل چاهك يا روي كابين آسانسور: علل آن مواردي مانند پاره شدن كابل ها به دلايل مختلف ، عدم قفل درب ورودي هنگاميكه آسانسور در طبقه توقف نكرده است و خطاي تعميركار آسانسور در هنگام تعميرات مي باشد.

5- آتش سوزي و برق گرفتگي: علل آن مواردي مانند فرسودگي و غير استاندارد بودن سيستم برق رساني آسانسور، خطاي تعميركار آسانسور در برقراري اتصالات برقي و حريق هاي عمدي مي باشد.

همچنين باكس آسانسور به عنوان يكي از عوامل انتقال دهنده عمودي دود و حرارت در ساختمان داراي اهميت مي باشد.

هرچند كه در هنگام وقوع اين حوادث همواره نيروهاي آموزش ديده سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در كمك به شهروندان شهرشان آماده هستند اما بايد يادآور شد كه رعايت موارد ايمني براي پيشگيري از وقوع اين حوادث هميشه راه حل مناسبتري است. چراكه تنها با رعايت اصول و ضوابط معيني مي توان از بروز حوادثي كه بعضي اوقات فرجام بسيار تلخي را بهمراه دارند، جلوگيري كرد.

در اينجا و در پايان اين يادداشت كوتاه سعي شده است بعضي از اين تذكرات و موارد ايمني به اختصار بيان شود:

-استفاده از آسانسورهاي هوشمند كه پس از قطع برق در اولين طبقه بعدي توقف مي نمايند.

-بهبود كيفي تجهيزات ايمني آسانسور ها از قبيل دكمه اعلام خطر(شستي آلارم اضطراري)، تلفن، سيستم ايمني ترمز(گاورنر- پاراشوت) و...

-استقرار آسانسور آتش نشاني در ساختمان هاي بزرگ.

-انتقال اطلاعات آسانسورهاي جديد به سازمان آتش نشاني ، جهت مهار حوادث مربوطه احتمالي.

-ايجاد دوره هاي آموزشي مناسب براي تكنسين هاي آسانسور.

-و در نهايت همكاري هرچه بيشتر موسسه استاندارد، سازمان آتش نشاني، شهرداري و شركت هاي مربوطه در جهت كاهش خطرات و بالا بردن ضريب ايمني آسانسورها.

  منبع : وب سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران    www.125.ir

 

 

 ا بازگشت ا صفحه اول ا