آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

سه قانون درباره خطاهای انسانی human error   

   

قانون اول :

بهترین افرادممکن است بدترین خطاها را مرتکب شوند .

علت این امر مشخص است چرا که اغلب بهترین ها در یک سازمان مسئولیت فراوانی را عهده دار میشوند یا بیشترین مسئولیت بر عهده آنها قرار می گیرد .بنا براین هرکس کار بیشتری انجام دهد احتمال بروز خطا در او بیشتر میشود .

قانون دوم :

سرزنش وتنبیه در مورد پرسنلی که قصد ونیت آنها خوب بوده اما اقدامشان به نتایج از پیش برنامه ریزی شده نمی رسد درست ومناسب نخواهد بود ما باید به آنها فرصت دهیم تا از اشتباهات خود درس بگیرند .

قانون سوم :

پی بردن به خطاهای انسانی آغاز جستجو درباره یافتن علت هاست نه پایان کار

 

مرکزآموزش سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی بندرعباس

 

 

 

 

 

ابتداي صفحه

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .