بازگشت

آموزش

رانندگی ایمن

 

  • در رانندگی هنگام شب، سرعت ایمن حدود ۱۵ كیلومتر كمتر از سرعت در روز است. به این نكته توجه كنید كه ممكن است برخی رانندگان یا عابرها دیدشان در شب به خوبی روز نباشد یا برخی موانع را در شب به خوبی تشخیص ندهند.

  • اگر قصد توقف دارید، فرصت كافی برای اتومبیل پشت سر خود فراهم كنید تا بتواند اقدام لازم را انجام دهد. اگر با سرعت ۹۰ كیلومتر در ساعت حركت میكنید، آرام آرام سرعت خود را كم كنید و حداقل به اندازه طول ۲۰ خودرو را بپیمایید و سپس در منتهیالیه سمت راست خود توقف كنید. این كار حدود ۵ تا ۷ ثانیه زمان میبرد . آیا زمان زیادی است؟

  • هنگام رانندگی از سیگار كشیدن، صحبت كردن با تلفن همراه یا خوردن و آشامیدن غذا، چای و... جداً خودداری كنید. بسیاری از تصادفات به علت همین مسائل رخ داده است.

  • در هنگام رانندگی هیچگاه سعی نكنید گوشی تلفن همراه یا اشیای دیگری را كه كف اتومبیل میافتند بردارید. این عمل غیرایمن، احتمال بروز تصادف را افزایش میدهد. نمونهای از آن را در یكی از سریالهای ماه مبارك رمضان شاهد بودیم.

  • بستن كمربند ایمنی هنگام رانندگی، بسیاری از افراد را از آسیبهای جدی و نیز مرگ حتمی نجات داده است. به سالم بودن كمربند ایمنی توجه كنید و اگر معیوب است در اولین فرصت آن را تعمیر كنید یا یك كمربند سالم را جایگزین آن كنید.

  • در نزدیكی مدارس، پاركها و شهربازیها، مناطق و مجتمعهای مسكونی كه عابرین پیاده زیادی تردد میكنند، سرعت خود را كم كنید.

  • وقتی به تقاطعها، میادین و یا خط عابر پیاده میرسید، سرعت خود را به تدریج كم كنید.

  • مراقب توپهای فوتبال و وسایل بازی كه وارد خیابان میشوند، باشید. معمولاً یك كودك یا نوجوان نیز به دنبال آن وارد خیابان میشود.

  • خیابانها را با پیست اتومبیلرانی اشتباه نگیرید. اگر عشق سرعت هستید، بهتر است این كار را در مكانهای مخصوص خود انجام دهید. آنجا به جای شماتت و ناراحتی دیگران، مورد تشویق و خوشحالی حاضران قرار خواهید گرفت و چهبسا به شهرت و كسب مقام قهرمانی نیز نائل شوید.

 

 

منبع : روزنامه سلامت                                                             http://www.salamat.ir

 

 

 ا بازگشت ا صفحه اول ا